FAQ

Lees hieronder de meest gestelde vragen over deelname aan dit congres:

Adreswijziging doorgeven

Ik wil een adreswijziging doorgeven. Hoe kan ik dit doen?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan de afdeling Deelnemersadministratie via het e-mailadres: data@heliview.nl.

Algemeen

Wat verstaat Heliview onder een eindgebruiker?

Een eindgebruiker is een persoon die namens zijn/haar eigen organisatie op een of andere wijze betrokken is bij de oriëntatie op en/of de aanschaf van producten, diensten en/of services met betrekking tot het onderwerp van dit congres. Voor eindgebruikers geldt dat zij de mogelijkheid hebben om kosteloos aan onze congressen deel te nemen indien akkoord wordt gegaan met de voorwaarden.

Een niet-eindgebruiker is iemand die in een commerciële rol werkzaam is bij een organisatie die producten en/of diensten aanbiedt die aansluiten bij het congresonderwerp. Daarnaast verstaan wij onder niet-eindgebruiker adviseurs, consultants, personen die niet bedrijfsmatig actief zijn, werkzoekenden en studenten/stagiaires. Voor niet-eindgebruikers geldt dat ze alleen tegen betaling van € 645,- exclusief BTW kunnen deelnemen aan onze congressen.

Annuleren voor het congres

Kan ik kosteloos annuleren?

De voorwaarden wat betreft het annuleren zijn als volgt:

Annuleren bij een kosteloze deelname:

  • Tot 14 dagen voor het congres kunt u kosteloos annuleren
  • Binnen 14 dagen voor het congres wordt er € 99,- exclusief BTW in rekening gebracht.
  • Komt u zonder vooraf te annuleren niet naar het congres (no-show) dan wordt er ook € 99,- exclusief BTW in rekening gebracht. U ontvangt deze rekening omdat wij rekenen op uw komst en daardoor bepaalde kosten reeds zijn gemaakt.
  • U kunt te allen tijden een vervanger sturen mits deze collega een gelijkwaardige functie heeft.

Annuleren bij een betaalde deelname:

Tot 14 dagen voor het congres is annuleren geheel kosteloos. U ontvangt dan een creditfactuur voor de door ons gefactureerde € 645,-. Annuleert u binnen 14 dagen voor het congres of bent u op de congresdag niet aanwezig (no-show), dan brengen wij u een vergoeding van € 99,- in rekening als tegemoetkoming in de door ons gemaakte kosten. U ontvangt dan een creditfactuur van € 546,-. Vervanging door een collega is altijd toegestaan. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Hoe kan ik annuleren?

Wij vragen u altijd te annuleren via e-mail, zodat wij hiervan een bevestiging hebben.

1-op-1 gesprekken

Hoeveel 1-op-1 gesprekken moet ik inplannen?

Indien u als eindgebruiker akkoord bent gegaan met de voorwaarden voor kosteloze deelname, plant u via de eventmanager vier 1-op-1 gesprekken in.

Ik wil geen vier 1-op-1 gesprekken voeren. Kan ik nu nog wel deelnemen aan het congres?

Dat kan zeker. U kunt dan deelnemen tegen betaling van € 645,- exclusief BTW.

Eventmanager

Wat is de eventmanager?

De eventmanager is een persoonlijke webpagina waarbinnen u:

  • uw persoonlijke gegevens aan kunt passen
  • zich kunt aanmelden voor break-outsessies en workshops
  • uw 1-op-1 gesprekken in kunt plannen

Na afloop van het congres kunt u na het invullen van het evaluatieformulier ook de presentaties terugvinden op de eventmanager. Uw eventmanager is te vinden op de Eventmanager.

Vanaf wanneer kan ik me aanmelden voor de workshops in de Eventmanager?

U kunt zich vanaf twee weken voor het congres inschrijven voor de workshops.

Ik kan mijn programma niet zien in mijn Eventmanager. Hoe kan dit?

Het programma is vanaf ongeveer 2 tot 3 weken voor het congres zichtbaar in de Eventmanager. U ontvangt hierover bericht per e-mail.

Ik zie geen sessies meer in de Eventmanager. Hoe kan dit?

Het kan voorkomen dat een sessie waarvoor u zich wilt aanmelden, niet meer zichtbaar is in de Eventmanager. De sessie is dan vol. Veelal kunt u zich dan aanmelden voor de reservelijst.

Ik kan niet inloggen bij mijn Eventmanager. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat u dubbel in ons systeem staat. Neem contact op met de afdeling Participants Service: +31 (0)76 - 548 40 20..

Ik ben mijn wachtwoord van mijn Eventmanager vergeten. Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Via eventmanager.heliview.nl kunt u een nieuw wachtwoord opvragen.

Locatie

Zijn er kluisjes aanwezig op de locatie van het congres?

Er zijn op het congres géén kluisjes aanwezig. U kunt uw laptop eventueel afgeven bij de registratiebalie. Dit is op eigen risico.

Moet ik zelf voor lunch zorgen op de congresdag?

Nee, wij verzorgen kosteloos een lunch voor alle deelnemers van het congres.

Parkeren

Kan ik kosteloos parkeren bij de congreslocatie?

Parkeren is voor eigen rekening. Niet bij iedere congreslocatie is een kosteloze parkeergelegenheid aanwezig. Wij verwijzen u hiervoor naar de site van de locatie waar het congres plaatsvindt.

Uw toegangsbewijs

Wanneer ontvang ik mijn toegangsbewijs?

De toegangsbewijzen worden vanaf 8 weken voor het congres wekelijks verstuurt per e-mail. Als u zich uiterlijk 2 dagen voor het congres heeft aangemeld, dan ontvangt u uw toegangsbewijs een dag voor het congres per e-mail.

Wat als ik mijn toegangsbewijs niet heb ontvangen?

Als u uw toegangsbewijs niet heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de afdeling Participants Service: +31 (0)76 - 548 40 20.. U kunt dan uw toegangsnummer opvragen.

Uw aanmelding

Tot wanneer kan ik mijzelf aanmelden voor het congres ?

U kunt zich uiterlijk tot een dag voor het congres tot 12:00 uur aanmelden voor het congres via het online aanmeldformulier.

Kan ik mijzelf nog tijdens het congres aanmelden voor deelname?

Dat is zeker mogelijk. Let op: hier zijn wel kosten van € 645,00 exclusief BTW aan verbonden. U ontvangt na het congres een factuur van ons.