De veranderde rol van de CISO

De wereld zoals we die kennen verandert razendsnel. Door IT en Internet of Things komen er steeds meer mogelijkheden om klanten te helpen met betere, innovatiever en snellere dienstverlening. Dit vraagt veel van de Security professional. Er kan veel, maar is het veilig en wie neemt de verantwoordelijkheid?  Steeds moet er een balans worden gezocht tussen kansen benutten en risico’s mijden.

Door de opkomst van mobiele apparaten en het delen van bedrijfsinformatie via internet wordt informatiebeveiliging steeds belangrijker. Voor zowel grote als kleine bedrijven is de kans dat bedrijfsgevoelige informatie weglekt steeds groter. Criminelen azen op die informatie en medewerkers zijn zich nauwelijks bewust van de risico’s van onzorgvuldig handelen en de gevolgen van bedrijfsinformatie die op straat komt te liggen.

Meer apparaten en een toename in het delen van informatie betekent ook meer risico op dataverlies. Het is dus slechts een kwestie van tijd totdat meer grote organisaties een Chief Information Security Officer (CISO) aannemen. Maar wat is de rol van de CISO eigenlijk en aan welke eisen moet zo’n werknemer voldoen in 2018? U hoort het allemaal tijdens het IT & Information Security congres 2018 waar we ingaan op de veranderde rol van de CISO.

Kunt u met zekerheid zeggen dat uw bedrijf voldoet aan alle wettelijk gestelde eisen? Als het antwoord daarop “nee” is, dan moet u op 6 februari 2018 aanwezig zijn op het IT & Information Security congres.

Klik hier om u kosteloos aan te melden voor dit congres!